Művelődésszervező álláspályázat – 2018 április 26.-ig

A Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központja “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet művelődésszervező munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Részvétel a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ alkalmi és rendszeres programjainak, rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában.

Információs és közönségszervezési, értékesítési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, művelődésszervező vagy azzal egyenértékű végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Értékesítési, közönségszervezési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• A végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazdik István igazgató nyújt a 06-1-226-0559/102-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázat Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, 1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33. alatti címére küldve.
vagy
• Elektronikus úton Gazdik István igazgató részére a gazdik.istvan@klauzalhaz.hu e-mail címre

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.klauzalhaz.hu 2018.március 27.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klauzalhaz.hu honlapon szerezhet.

MEGOSZTÁS